n36-175.JPG

Page image: 
Notebook number: 
36
Notebook pages: 
ei sivunumeroa

[ei sivunumeroa]

120 Cercyon S. hästspilln. på Kilteinen vägen Jno 20.5. 1961
121 Oxytelus Som 120 [S. hästspilln. på Kilteinen vägen] Jno 20.5. 1961
122 Atheta Partala. S. vid savbjörkstubbar vid landsvägen Lappee 22.5. 1961
123 Atheta Som 120 [S. hästspilln. på Kilteinen vägen] Jno 20.5. 1961
124 Aleochara Som 120 [S. hästspilln. på Kilteinen vägen] Jno 20.5. 1961
125 Quedius Som 122 [Partala. S. vid savbjörkstubbar vid landsvägen] Lappee 22.5. 1961
126 Quedius Som 122 [Partala. S. vid savbjörkstubbar vid landsvägen] Lappee 22.5. 1961
127 Bryocharis Som 122 [Partala. S. vid savbjörkstubbar vid landsvägen] Lappee 22.5. 1961
128 Hygropora Som 122 [Partala. S. vid savbjörkstubbar vid landsvägen] Lappee 22.5. 1961
129 Atheta Som 122 [Partala. S. vid savbjörkstubbar vid landsvägen] Lappee 22.5. 1961
130 Amara O.K. På marken o. väggar. Svärmning Jno 27.5. 1961
131 Hylastes Som 130 [O.K. På marken o. väggar. Svärmning] Jno 27.5. 1961
132 Hylastes Som 130 [O.K. På marken o. väggar. Svärmning] Jno 27.5. 1961
133 Pityophagus Som 130 [O.K. På marken o. väggar. Svärmning] Jno 27.5. 1961
134 Rhizophagus Som 130 [O.K. På marken o. väggar. Svärmning] Jno 27.5. 1961
135 Rhizophagus Som 130 [O.K. På marken o. väggar. Svärmning] Jno 27.5. 1961
136 Rhizophagus Som 130 [O.K. På marken o. väggar. Svärmning] Jno 27.5. 1961

[ei sivunumeroa]

137 Enicmus Som 130 [O.K. På marken o. väggar. Svärmning] Jno 27.5. 1961
138 Trachyphloeus Som 130 [O.K. På marken o. väggar. Svärmning] Jno 27.5. 1961
139 Cidnorrhinus Som 130 [O.K. På marken o. väggar. Svärmning] Jno 27.5. 1961
140 Bembidion Som 130 [O.K. På marken o. väggar. Svärmning] Jno 27.5. 1961
141 Blastophagus Som 130 [O.K. På marken o. väggar. Svärmning] Jno 27.5. 1961
142 Atomaria Som 130 [O.K. På marken o. väggar. Svärmning] Jno 27.5. 1961
143 Cryptophagus S. myrbo vid vägen till Lipiälä Jno 19.11. 1961
144 Stenus Som 130 [O.K. På marken o. väggar. Svärmning] Jno 27.5. 1961
145 Rhizophagus Som 130 [O.K. På marken o. väggar. Svärmning] Jno 28.5. 1961
146 Henoticus S vid savbjörkstubbar vid Lipiälä vägen Jno 28.5. 1961
147 Tinotus Som 146 [S vid savbjörkstubbar vid Lipiälä vägen] Jno 28.5. 1961
148 Scymnus S vid Kupinoja Jno 22.10. 1961
149 Phyllotreta Partala. S i skog nedanom landsvägen Lappee 14.10. 1961
150 Atheta Som 146 [S vid savbjörkstubbar vid Lipiälä vägen] Jno 28.5. 1961
151 Mycetophaglus Pulp. Inomhus Jno 31.5. 1961
152 Silpha Suomensalo. Drivgods O-vind Jno 3.6. 1961
153 Cryptocephalus MS. Mh i strandbuskarna i Storviken Jno 4.6. 1961

XML file: 

Kirjautuminen

Kielet