n36-187.JPG

Page image: 
Notebook number: 
36
Notebook pages: 
ei sivunumeroa

[ei sivunumeroa]

18 Thanasimus O.K. Inomhus Jno 19.4. 1962
19 Tachyta Vid vägen Vesikkola-Kuurmanpohja. Under aspbark Jno 22.4. 1962
20 Cerylon O.K. S. kompost Jno 25.4. 1962
21 Sitona O.K. På ytterfönster Jno 26.4. 1962
22 Leptacinus Som 20 [O.K. S. kompost] Jno 6.5. 1962
23 Calathus Som 20 [O.K. S. kompost] Jno 7.5. 1962
24 Calathus Som 20 [O.K. S. kompost] Jno 7.5. 1962
25 Rhizophagus Som 20 [O.K. S. kompost] Jno 7.5. 1962
26 Atomaria Som 20 [O.K. S. kompost] Jno 9.5. 1962
27 Hygropora Björksav nära lunden närä Kuurmaanpohja [Kuurmanpohja] skola Jno 12.5. 1962
28 Staphylinus Björksav vid "Pihatie" nära Jänhiälä vägkorsning Jno 17.5. 1962
29 Staphylinus Som 28 [Björksav vid "Pihatie" nära Jänhiälä vägkorsning] Jno 17.5. 1962
30 Chrysomela Märkelä. [Märkälä] Under bark i granstubbe Taipalsaari 4.11. 1962
31 Gyrophaena Roiso. Under trädsvamp Jno 27.5. 1962
32 Gyrophaena Som 31 [Roiso. Under trädsvamp] Jno 27.5. 1962
33 Gyrophaena Som 31 [Roiso. Under trädsvamp] Jno 27.5. 1962
34 Euplectus Roiso. Under björkbark Jno 27.5. 1962

[ei sivunumeroa]

35 Cryptophagus Roiso. Mh Jno 27.5. 1962
36 Dermestes M.S. På stugans veranda Jno 27.5. 1962
37 Scymnus MS. I båten Jno 27.5. 1962
38 Bembidion MS. I strand Jno 27.5. 1962
39 Myllaena Som 38 [MS. I strand] Jno 27.5. 1962
40 Corticaria Som 38 [MS. I strand] Jno 27.5. 1962
41 Trox O.K. I flykten Jno 28.5. 1962
42 Pityogenes Som 41 [O.K. I flykten] Jno 28.5. 1962
43 Liodes Som 41 [O.K. I flykten] Jno 28.5. 1962
44 Atomaria Bl. hägg vid Leppälä å Jno 31.5. 1962
45 Quedius Bakom M[?]kola området. S Jno 3.11. 1962
46 Phytodecta Saarniala. Mh vid bäcken Lappee 2.6. 1962
47 Tachyusa Kupinoja vid Melkomäki bäcken. Lersandstrand Jno 3.6. 1962
48 Scymnus Kupinoja vid Melkomäki bäcken. Bl. hägg Jno 3.6. 1962
49 Limonius O.K. Flygande Jno 6.6. 1962
50 Phyllobius O.K. Mh Jno 6.6. 1962
51 Stenus Som 20 [O.K. S. kompost] Jno 11.6. 1962

XML file: 

Kirjautuminen

Kielet