n37-067.JPG

Page image: 
Notebook number: 
37
Notebook pages: 
ei sivunumeroa

[ei sivunumeroa]

256 Plateumaris Marttila. Pellinsuo. Vattenpuss med rik vegetation Nuijamaa 3.6. 1967
257 Gyrinus Marttila. Pellinsuo. Vattenfyllt dike Nuijamaa 3.6. 1967
258 Haliplus Som 257 [Marttila. Pellinsuo. Vattenfyllt dike] Nuijamaa 3.6. 1967
259 Rhinosimus Marttila. S. löv i ängskanter o. skog Nuijamaa 10.11. 1967
260 Ilybius Som 257 [Marttila. Pellinsuo. Vattenfyllt dike] Nuijamaa 3.6. 1967
261 Chaetarthria M.S. Drivgods NV-vind Jno 4.6. 1967
262 Tachyusa Som 261 [M.S. Drivgods NV-vind] Jno 4.6. 1967
263 Bryaxis Som 261 [M.S. Drivgods NV-vind] Jno 4.6. 1967
264 Dromius Som 261 [M.S. Drivgods NV-vind] Jno 4.6. 1967
265 Dromius Som 261 [M.S. Drivgods NV-vind] Jno 4.6. 1967
266 Elater Som 261 [M.S. Drivgods NV-vind] Jno 4.6. 1967
267 Agonum Lappee Ilottula. I strandbråte i bergs skreva Lappeenranta 8.6. 1967
268 Philonthus Som 267 [Lappee Ilottula. I strandbråte i bergs skreva] Lappeenranta 8.6. 1967
269 Philonthus Som 267 [Lappee Ilottula. I strandbråte i bergs skreva] Lappeenranta 8.6. 1967
270 Philonthus Som 267 [Lappee Ilottula. I strandbråte i bergs skreva] Lappeenranta 8.6. 1967
271 Philonthus Som 267 [Lappee Ilottula. I strandbråte i bergs skreva] Lappeenranta 8.6. 1967
272 Rhizophagus Inkilänmäkitrakten. Under aspbark Ruokolahti 10.6. 1967

[ei sivunumeroa]

273 Ditoma Som 272 [Inkilänmäkitrakten. Under aspbark] Ruokolahti 10.6. 1967
274 Malachius Längs vägen Virmutjoki-Kutvele. Mh i vegetationen Ruokolahti 10.6. 1967
275 Dalopius Som 274 [Längs vägen Virmutjoki-Kutvele. Mh i vegetationen] Ruokolahti 10.6. 1967
276 Sericus Som 274 [Längs vägen Virmutjoki-Kutvele. Mh i vegetationen] Ruokolahti 10.6. 1967
277 Sitona Som 274 [Längs vägen Virmutjoki-Kutvele. Mh i vegetationen] Ruokolahti 10.6. 1967
278 Anisostricta [Anisosticta] Som 274 [Längs vägen Virmutjoki-Kutvele. Mh i vegetationen] Ruokolahti 10.6. 1967
279 Platysoma Kontu. Under bark på granstubbe Nuijamaa 27.5. 1967
280 Glischrochilus Som 274 [Längs vägen Virmutjoki-Kutvele. Mh i vegetationen] Ruokolahti 10.6. 1967
281 Anaspis Som 274 [Längs vägen Virmutjoki-Kutvele. Mh i vegetationen] Ruokolahti 10.6. 1967
282 Deporaus Som 274 [Längs vägen Virmutjoki-Kutvele. Mh i vegetationen] Ruokolahti 10.6. 1967
283 Tinotus Venäjänjärvi trakten. (nära Kutvele) I björksav Ruokolahti 10.6. 1967
284 Philonthus Som 283 [Venäjänjärvi trakten. (nära Kutvele) I björksav] Ruokolahti 10.6. 1967
285 Epuraea Som 283 [Venäjänjärvi trakten. (nära Kutvele) I björksav] Ruokolahti 10.6. 1967
286 Sciodrepoides Som 283 [Venäjänjärvi trakten. (nära Kutvele) I björksav] Ruokolahti 10.6. 1967
287 Pityogenes Som 283 [Venäjänjärvi trakten. (nära Kutvele) I björksav] Ruokolahti 10.6. 1967
288 Megarthrus Som 283 [Venäjänjärvi trakten. (nära Kutvele) I björksav] Ruokolahti 10.6. 1967
289 Atheta Som 283 [Venäjänjärvi trakten. (nära Kutvele) I björksav] Ruokolahti 10.6. 1967

XML file: 

Kirjautuminen

Kielet