n44-025.JPG

Page image: 
Notebook number: 
44
Notebook pages: 
47-48

[s] 47

[tyhjä sivu]

[s] 48

Preparerade av Sten Stockmann 1969

Tagna av Stephan Platonoff

Vita nummerlappar (kritpapper) med blått tvärsteck.

Fennia Ks Paanajärvi

15.6.1939 Oulankajokis södra strand, Paanajärvi

1469-1440 Nebria gyllenhali Schönh. 5 ex
1441 Bembidion obliquum Sturm
1442-1448 Bembidion fellmani Mannh. 7 ex
1449-1451 Bembidion rupestre L. 3 ex
1452-1453 Bembidion saxatile Gyll. 2 ex
1454-1456 Bembidion dosis Panz. 3 ex
1457 Trogophloeus subtilicornis Rub.
1458 Lathrobium brunnipes
23
Fennia Ab Eckerö

11.8.1942 Eckerö, Storby Under stenar på botten av uttorkade lergölar

1459 Hydroporus planus F.
1460-1461 Iybius subaeneus Er. 2 ex
3

XML file: 

Kirjautuminen

Kielet