n44-031.JPG

Page image: 
Notebook number: 
44
Notebook pages: 
59-60

[s] 59

Fennia Lps Lutto
juli 1939 Prov nr 62

1908 Bembidion obliquum Sturm
1909-1918 Brychius elevatus s. cristatus J. Sahlb. 10 ex
1919-1921 Haliplus fulvus F. 3 ex
1922-1925 Deronectes alpinus Payk. 4 ex
1926 Platambus maculatus L.

Fennia Lps Saariselkä, Joutsenpää
28.6.1939 Prov nr 17

1927 Anisotoma glabra Kugel.
1928-1932 Anisotoma castanea Hbst 5 ex
1933-1937 Scaphosoma 5 ex
1938-1939 Triplax russica L. 2 ex
1940-1941 Epuraea 2 ex
1942 Epuraea silacea Hbst
1943 Melasoma lapponica L.

[s] 60

Fennia Al Eckerö, Storby, Käringsund
18.8.1938 Under stenar vid stranden

1944 Pterostichus nigrita F.

Fennia Lps Lutto
juli 1939 Prov nr 81

1945-1946 Olisthaerus substriatus Gyll. 2 ex
1947 Hylurgops glabratus Lett.

Fennia Ks Paanajärvi
11.6.1939 Sållning under björk och sälg vid Oulankajokis södra strand, ca 200-600 m från mynningen.

1948-1952 Aegialia sabuleti Panz 5 ex

Fennia Ab Runsala
17.10.1943 Under bark av murken ekstam.

XML file: 

Kirjautuminen

Kielet