n46-009.JPG

Page image: 
Notebook number: 
46
Notebook pages: 
ei sivunumeroa

[ei sivunumeroa]

[jatk. ed. sivulta]
är trind, något spolformig och fullvuxen 2-25 cm lång. Den lever nedkrupen i födan t. underlaget och synes aldrig; kryper i fångenskap gärna in i grässtrån l[?][eller] sammanrullade blad o. dyl. och synes sky ljuset. Våra larver uppföddes med Taraxacum-blad, men åto som unga även gräs. -Puppan

29/9 -38 finnas 6 st stau dingeri[?] puppor, varav 1 missbildad
29/9 -38 kläctes den första staudingeri ♂ ; natten till 30/9 kläcktes ånyo ♂
1/10 38 Kläcktes 1 ♂ : 7/10 -38 kläcktes 1 ♀ (litet skrynkliga vingar) ; natten till 16/10 -38 kläcktes 2 ♂ ♂ (den ena med skrynkliga vingar) under tiden hava flera puppor tillkommit, även misslyckade. J. Vaselius hade 15/10 -38 lyckats driva 2 A. quenseli larver till puppor, den ena litet missbildad mellan antennslidorna; dessutom 4 alldeles fullvuxna, men ännu ätande larver, resten mindre. Lasiestra dowrensis [dovrensis] har även 1 furpuppat [förpuppat] sig.

[ei sivunumeroa]

Anarta staudingeri larven: (X) Larven är i 2 dra skinnbytet violettbrun med en aning skiftning i grönt; rygglinien och sidorygglinierna otydliga, något ljusare i samma färg. 2 svarta blanka pricka [?][prickar] [tunnistamaton sana] i varje led på vardera sidan om rygglinien och 2 st stycken i vardera sidan. Sidolinien alldeles otydlig. Huvudet och nackskölden blanka, svarta-svartbruna. Huvudet m Nackskölden med en gul linie längs mitten, ofta otydlig.

Lycaena astrarche ab.

Vänd!

Kirjautuminen

Kielet