n201-212.JPG

Notebook number: 
201
Notebook pages: 
ei sivunumeroa

Psecadia Hb. /= Ethmia Hb. (Kts. tämä !)

(Microlepidoptera Hyponemeutidae, Gelechidae)

Psecadia bipunctelia F. 50p.

Psecadia decemguttella Hb. Ruotsi ja Tanska.

Psecadia flavianella Tengström, J. M. af: Catalog
Lepidepterorum Faunae Fennicae praecursorius. (Notis
pro F. & Fl. Fenn. X, 1869: p. 341.

Psecadia funerella F. -50 p. Tengström. J. M. af: Catal.
Lepidopteror. Faunae Fennicae praecursor. (Notiser pro
F. & Fl. Fenn. X. (1869) p. 341.

Kirjautuminen

Kielet