n59-002.JPG

Page image: 
Notebook number: 
59
Notebook pages: 
ei sivunumeroa

[ei sivunumeroa]

[tyhjä sivu]

[ei sivunumeroa]

14.6 regn, på kvällen litet upphl.
därefter åter regn.

Col. [mollg?]tunnistamaton sana] 1 larv. Stenroths strand.
[Col.] subdirectella Stenroths strand.
[Col.] ciconiella Stenroths strand.

4024 Meliana[?][tunnistamaton sana] -stället 11.6
4025 Storängsberget 10.6
4026 Stenroths strand.
4027 Hagen. Juncus[?] cosl.[?] [tunnistamaton sana] 14.6 prep.
4028 buskveg. Hagen. 14.6
4029-30 Storängsberget Sativa capr.[?] 10.6
4030-32 Ruvholm[?][Rovholm?] 12.6
4033 Hagen

15.6-16. regn blåst,
på kvällen 15.6 klart men kyligt.
På Storängsberget Gelechia virgella
Col. graminicolella

4034 Rovholm 12.6. Senaria mon.-stället [?]
4035 Storängsberget. Cryptoblabes bistriga (!)
18.6. ny Coleophora -art larv Scheidenach[?][tunnistamaton sana] på Solidago Furuskär
Argyresthia praecocella (?) ndel[?] på en S-E Rovholm
Lipophtacha[?] fanns ännu på Rovh.
18.6. Senarda[?] syntes i tall [epäselvä sana][epäselvä lause]. Rovh. 18.6.

XML file: 

Kirjautuminen

Kielet