n500-003.JPG

Page image: 
Institution code: 
LTKM
Notebook number: 
500
Notebook pages: 
ei sivunumeroa

[ei sivunumeroa]

Gula nummerlappar för östra Finland
Grönä nummerlappar for västra Finland
Röda nummerlappar för norra Finland

Förkortningar: Jno = Joutseno
M.S. = Marjosaari
Bl. = blommande

[ei sivunumeroa]

1 Argynnis euphrosyne L. Jno 8.6. 36 M.S. V[?]strand[?]
2 Hematurga [Ematurga] atomaria L. ♀ Jno 7.6. 36 MS. Platån
3 Hematurga [Ematurga] atomaria Jno 22.6. 35 MS. Sandudden N. om stugan
4 Pararge hiera L Jno 16.6. 36 MS. N-strand
5 Euchloe cardamines L ♂ Jno 22.6. 35 MS. Sandudden N. om stugan
6 Bupalus pinarius L. Jno 22.6. 35 MS. Platåns E rand [?]
7 Antocharis cardamines Jno 12.6. 43 Pulp Mesaplan
8 Euchloe cardamines L ♀ Jno 1.6. 36 MS. Granskogen
9 Hyloicus pinastri L. Jno 2.7. 42 Pulp På bl. [blommande] syren
10 Macrothylacia rubi L. Jno 23.6. 35 MS. I spindelnät på Sandudden
11 Thalera putata Jno 6.6. 36 MS. Platån
12 Lycaena arion Jno 23.6. 43 HonkalahtiÅs Åsgropen vid brädgården
13 Diacrisia sannio Jno 28.6. 40 Pulp Mesaplan
14 Drepana falcataria L. Jno 2.7. 35 MS. N-strand nära aspdungar på kvällen
15 Setina irrorella L Jno 2.7. 35 MS. N-strand nära aspdungar på kvällen

Kirjautuminen

Kielet