n1-097.JPG

Page image: 
Notebook number: 
1
Notebook pages: 
188-189

[s] 188

Hymenoptera, Neuroptera, Orthoptera
J. Sahlberg 1870 Ryska Lappmarken

411-420 Augusti 30. Tschapoma
421 Augusti 31. Tetrina på Fucus
422 September 1. Warsuga på en sandig hafsstrand.
423-427 September 5. Kussräka.
423-433 September 7. Porjeguba
434-444 September 8. Porjeguba
445-447 September 10. Knjäsa.
448 September 11. Knjäsa.
449 September 13. Soukelo.
450-452 September 14. mellan Soukelo och Paanajärvi

Allmänna vid Kantalaks och Imandra:
No 132, 135, 163, 166, 168, 177, 151, 225 (Im.)
247, 252 (Kl.) 255 (Kl.)

[s] 189

Lepidoptera
J. Sahlberg 1870 Ryska Lappmarken

1-8 Juni 14. Kuusamo (Paanajärvi)
9-19 Juni 16. Wartiolampi (10 på toppen af Kivakkatunturi fjell.)
20-21 Juni 17. Soukelo
22-36 Juni 18. Soukelo på ett stort kärr.
37-48 Juni 19. Soukelo (43 flygande allmänt kring byggnaderna, 38 på bladen af Salix Lapponum, de flesta öfriga på kärret)
49-57 Juni 21. Koutajärvi på ett skogskärr.
58-63 Juni 23. Kantalaks (58 reg. alpina)
64-69 Juni 24. Kantalaks
70-72 Juni 25. Kantalaks regio sylvatica.
73-87 Juni 26. Kantalaks ( 81-86 reg. alp., 85 på snödrifvan)
88-90 Juni 27. Kantalaks reg. sylv. (90 mycket allmän bland gräs invid åkertäpporna)
91-101 Juni 28. Kantalaks (93-96 reg. alp.)
102-103 Juni 29. Kantalaks (102 på Juniperus nana)
104-105 Juni 30. Kantalaks Kantalaks
106-110 Juli 2. Kantalaks (110 på sandiga hafsstranden talrik)
111-114 Juli 3. mellan Kantalaks och Sacheika.

User login

Languages