n15-015.JPG

Page image: 
Notebook number: 
15
Notebook pages: 
ei sivunumeroa

[ei sivunumeroa]

1938-1939.

5489-5509 Lojo, översvämmat vikbotten c:a 2 km. fr. Torhola, Gräs ō starr, 29. 4.
5510-5528 Lojo, sålln. kring sälgbuskar ò björkar i samma vikbotten som föreg. 29. 4.
5529-5542 Lojo, sålln. kring alar och vid träsk ovanom Kaikuma (Krogerus villa) 29. 4.
5543 Lojo, husvägg vid Kaikuma, 29. 4.
5544-5548 Eckerö, Storby, lergöl utan vegetation, 3. 8.
5549-5550 Eckerö, Storby, Käringsund, under stenar på botten av uttorkade lergölar, 11. 8.
5551-5602 Munksnäs, sålln. av flytande vassruggar vid Stor-Hoplax vikens östra str. 27. 11.
5603-5619 Heinjoki, Koprala potatisgropar, 26. 6.

1939.

(För resterande material för 1938 är årtalet utsatt)

5620-5624 Munknäs, i förmultnande halm
5625-5632 Vammeljoki, hög sand-lerbrant (Kuolemakuilu) 29. 6. (1938)
5633 Heinjoki, Hildebrandinoja, gräsbevuxna strandbankar 26. 5. 1938
5634-5652 Esbo, Gumböle å nedanom Mynt, 11-12. 7. 1938
5653-5659 Salmi, Miinalanjoki, nedanom landsvägsbron 13. 6. 1938

[ei sivunumeroa]

1939

5560-5681 Salmi, Miinala, Miinalanjoki ovanom Miinala-by, lerbankar 10. 6. 1938
5682-5690 Salmi, Uuksu, ovanom bron till forsens högra sida, 6. 6. 1938
5691-5709 Eckerö, Storby under stenar på moss- och lavbevuxna berghällar, delvis bildn. av sandbland. humus, 26. 7. 1938
5710-5723 Metsäpirtti, strandbankar vid Viisjoki 1. 6. 1938
5723-5727 Vammeljoki, låga leriga bankar, 27. 5. 1938
5728-5730 Heinjoki, potatisgropar 26. 5. 1938
5731-5749 Salmi, Uuksu, Kaita, slaghåv 16. 6. 1938
5750-5753 Viijoki, älvens övre lopp, slaghåv 3. 6. 1938
5754-5761 Vammeljoki, slaghåv, 28. 5. 1938
5762-5764 Viisjoki, strandbankar, 1. 6. 1938
5765-5795 Uusikirkko, Vammeljoki, ovan järnvägsbron, slaghåv, 30. 6. 1938
5796-5822 Rajajoki, vid åstranden mellan Haapala ō Luutahäntä slaghåv, 1. 7. 1938
5823-5831 Salmi, Uuksu, Kuita, [Kaita] Ladogas strand 16-20. 6. 1938
5832-5834 Muolaa, Heinäpelto, potatisgropar 27. 6. 1938
5835-5841 Muolaa, Kuusaa, potatisgropar, 25. 6. 1938
5842-5878 Salmi, Uuksu, straxt nedanom landsvägsbron, förmultnade trä-rester 7-8. 6. 1938

XML file: 

User login

Languages