n15-017.JPG

Page image: 
Notebook number: 
15
Notebook pages: 
ei sivunumeroa

[ei sivunumeroa]

1939

6279-6287 Paanajärvi, Mäntyjoki under stenar vid stranden av forsen nära mynning 8. 6.
6288-6318 Paanajärvi, sålln. under björk och sälg vid Oulankajokis södra str.[strand] 200-600 m. från mynningen, 8. 6.
6319-6327 Paanajärvi, sålln. under sälgbuskar på ön utanför Oulankajokis mynning, 10. 6.
6328-6336 Paanajärvi, under stenar i närheten av färjan vid Oulankajokis mynning södra str. 8. 6.
6337-6340 Paanajärvi, 500-600 m. fr Oulankajokis mynning norra str. sandbankar, 9. 6.
6341-6358 Paanajärvi, sålln. under sälg och björk på mosse ovanom Mäntykoski, 8. 6.
6359-6369 Paanajärvi, under stenar vid vägen mellan Rajala och kyrkan, 8. 6.
6370-6373 Paanajärvi, granstubbe vid Paanajärvis norra strand 500 m. väster om kyrkan, 8. 6.
6374-6378 Paanajärvi, sålln. under gråal vid vik av Oulankajoki, norra stranden, 10. 6.
6379-6382 Paanajärvi, ön utanför Oulankajokis mynning, 10. 6.
6383-6386 Paanajärvi, på trädsvampar på granstubbe vid Oulankajokis norra strand, 11. 6.
6387-6402 Paanajärvi, strandbrant vid Oulankajokis norra strand c:a 1,2 km fr. mynningen, 11. 6.
6403-6413 Paanajärvi, låg strandbrant vid Oulankajokis norra strand c:a 1 km fr. mynning, 11. 6.
6414-6419 Paanajärvi, under granbark på mosse ovanom Mäntykoski 8. 6.
6420-6426 Paanajärvi, låg strandbrant vid Oulankajokis norra strand c:a 1 km. fr. mynningen, 12. 6.

[ei sivunumeroa]

1939

6427-6449 Paanajärvi, strandbrant vid Oulankajokis norra strand c:a 1,2 km. fr. mynningen, 12. 6.
6450 Paanajärvi, fönsterruta i Matkailumaja, 8. 6.
6451-6463 Paanajärvi, vattenhåv vid Oulankajokis södra strand 300-400 m fr. mynningen, 14.-15. 6.
6464-6468 Paanajärvi, ön utanför Oulankajoki, under ilanddrivna växtlämning i grov sand 1-2 m. fr. vattnet, 14. 6.
6469-6477 Paanajärvi, ön utanför Oulankajoki, 1-3 m. fr. vattenbrynet i rel. grov sand, 14. 6.
6478-6490 Paanajärvi, sandstrand, delvis under ilandflutna växtrester mellan Oulanka- ò Sovajoki, 14. 6.
6491-6501 Paanajärvi, Oulankajokis södra strand 800-1,200 m. fr. mynningen, 15. 6.
6502-6510 Paanajärvi, slaghåv på sälg vid Matkailumaja 14. 6.
6511-6518 Paanajärvi, slaghåv på sälg vid Oulankajokis södra strand 400 m. fr. mynningen, 16. 6.
6519 Paanajärvi, på gärdesgård nära Sovajokis mynning 17. 6.
6520-6524 Ivalo, Ivalojoki, sandbland. lera bevuxen med mossa, 10-25 m. fr. vattenbrynet, 21. 6.
6525-6538 Petsamo fj. 4 km norr om Liinahamari havstr. kullerstenar mellan dessa grus, 30. 7.
6539-6543 Petsamo fj. 3,5 km norr om Liinahamari strand av liten havsvik 30. 7.

XML file: 

User login

Languages