n15-025.JPG

Page image: 
Notebook number: 
15
Notebook pages: 
ei sivunumeroa

[ei sivunumeroa]

1939.

9633-9642 Lutto (Lkem) sandbankar i låga sandbranter vid Pitkäkoski, 22. 6.
9643-9655 Paanajärvi, svärmande nära Matkailumaja 17. 6.
9656-9660 Kuusamo, mellan Kuusamo K K och Paanajärvi c:a 20 km. fr. Kuusamo K K. under stenar, 3. 6.
9661-9690 Paanajärvi, holmen utanför Oulankajokis mynning, under växtavfall 1-2 m fr. vattenbrynet, 17. 6.
9691-9732 Paanajärvi, sålln. under sälgbuskar på ön utanför och björk vid Oulankajokis mynning södra strand, 10. 6.
9733-9743 Paanajärvi, ön utanför Oulankajokis mynning 1-4 m. fr. vattenbrynet, 17. 6.
9744-9753 Paanajärvi, tätt gräs bevuxen strand vid Sovajoki 500 m. fr. mynningen, 17. 6.
9754-9779 Paanajärvi, kärr ovanom bäck som utmynnar i Pa-järvi mellan Oulanka- och Sovajoki, 14. 6.
9780-9790 Paanajärvi, under stenar och stockar vid Paanajärvis norra strand mellan Oulanka- och Sovajoki, 5. 6.
9791-9892 Paanajärvi, sålln. under sälgbuskar kring vattensaml. i granskog c:a 200 m. fr. Oulanka jokis norra strand c:a 800 m. fr. dess mynning, 11. 6.
9893-9916 Paanajärvi, sålln. under björk och sälg vid Oulankajokis södra str. 200-600 m. från mynningen, 11. 6.

[ei sivunumeroa]

1939

9917-9940 Paanajärvi, holmar utanför Oulankajokis mynning under växtavfall 1-2 m. från vattenbrynet, 17. 6.
9941-9948 Paanajärvi, under granbark på mossa ovanom Mäntykoski, 8. 6.
9949-9979 Paanajärvi, svärmande kring vedtravar vid Kauppila gård, 13. 6.
9980-10,000 Paanajärvi, vattensaml. i ängssänka nära Oulankajokis norra strand c:a 400 m. fr. dess mynning, 13. 6.

Vita nummerlappar med vågräts rött tuschsträck betecknas vr
[esimerkkilappu, jossa luku 6000 yliviivattuna punaisella]

[numerot yliviivattuja punaisella]
1-6 Paanajärvi, vattensaml. i dalsänka nära Oulankajokis norra str. c:a 400 m. fr. dess mynning 13. 6. (v.)
7-18 Paanajärvi, Oulankajokis södra strand 800-1200 m. fr. mynningen, steniga stränder 16. 6. (v.)
19-27 Paanajärvi, södra stranden av Oulankajokis 800 m. fr. mynningen, svärmande, 16. 6.
28-57 Paanajärvi, sålln. vid gråal vid vik av Oulankojoki (norra str.) c:a 400 m. fr. mynningen, 10. 6. (v.)
58-64 Paanajärvi, under granbark vid Oulankajokis södra str. 600 m. fr. mynningen, 13. 6.
65-73 Paanajärvi, låga strandbranter 800-1,200 m. fr. Oulankajokis mynning, norra str.

User login

Languages