n15-029.JPG

Page image: 
Notebook number: 
15
Notebook pages: 
ei sivunumeroa

[Ei sivunumeroa]

1939

[Kaikissa näytenumeroissa punainen yliviivaus]
1755-1757 Yläluostari, leriga stränder vid bäck 1 km nedanför Maja, 29. 7.
1758-1761 Yläluostari, lerstränder nedanom Maja, 29. 7.
1762-1765 Saariselkä under stenar på fjällsluttn. c:a 1 km, norr om högsta toppen 28. 7.
1766-1778 Saariselkä låga vattensaml. på fjällen, 28. 7.
1779-1788 Lutto, under bark av rel murken omkullfallen gran, nedanom Köngäs södra stranden, 20. 7.
1789-1803 Saariselkä, svärmande nära lägerplatsen 1-3. 7.
1804-1808 Lutto, stenig strand nedanom Köngäs 15-18. 7.
1809-1813 Lutto, sålln. på stort kärr 500 m. norrom Köngäs mellan tuvor, 19. 7.
1814-1832 Lutto, stenig strand nedanom Köngäs 17. 7.
1833-1840 Lutto, slaghåv på sälg (Köngäs) 11-14. 7.
1841-1855 Lutto Li, 2:dra forsen, nedanom forsen bred sandstrand, närmast vattnet mossa och enstaka små alar och sälg, 22. 6.
1856-1858 Yläluostari, under björkbark mellan klostret och Maja, 27. 7.
1859-1880 Yläluostari, på bred ler-sandstrand som övergår i grusstrand, 26. 7.
1881-1899 Saariselkä, på sälg i skogsområdet nära lägerplatsen, 3. 7.

[Ei sivunumeroa]

1939

1900-1901 Lutto, kärr nära Köngäs
1902-1920 Lutto, sandstränder 2-5 km. nedanom Köngäs 12. 7.
1921-1929 Lutto, Kuivakoskis högra strand mellan forsarna, fin sand (prov), 6. 7.
1930-1939 Lutto, flygande och krypande nära Köngäs, 15-20. 7.
1940-1960 Lutto, sandstränder vid Kellokoski, 9. 7.
1961-1987 Lutto, slaghåv på stort kärr 400 m. norr om Köngäs, kl. 16-19 14. 7.
1988-2003 Paanajärvi, sålln. under sälgbuskar vid Oulankajokis norra strand c:a 400 m. fr. mynningen
2004-2008 Paanajärvi, vattenhåv vid Oulankajokis södra strand 400 m. fr. mynningen, 17. 6.
2009-2013 Paanajärvi, Mutkatunturi, reg. subalp. 18. 6.
2014-2017 Paanajärvi, på trädsvampar på granstubbe vid Oulankajokis norra strand c:a 1 km. fr. mynningen 11. 6. (v.)
2018-2021 Paanajärvi, under bark av död tall vid landsvägen nära sågen, 17. 6.
2022-2037 Paanajärvi, sålln.vid liten bäck, som utfaller i Kuusinkijoki nära dess mynningen 13. 6.
2038-2047 Paanajärvi, på sälg nedanom berget vid vägen före Matkailumaja, 17. 6.
2048-2079 Paanajärvi, Oulankajokis södra strand 700-800 m. fr. mynningen, stenig strand, 12. 6.
2080-2100 Paanajärvi, under granbark vid Oulankajokis södra strand, 400-700 m. fr. mynningen 12. 6.

XML file: 

User login

Languages