n15-034.JPG

Page image: 
Notebook number: 
15
Notebook pages: 
ei sivunumeroa

[ei sivunumeroa]

1942

[kaikissa hav. numeroissa punainen yliviivaus]

5585-5617 Geta, Snäckö, torr berghäll, delvis under stenar, 28. 6.
5618-5630 Hfors, Botaniska trädg. på Hesperis matronalis, 11. 7.
5631 Hfors, Botan. trädg. på Talictrum, 11. 7.
5632 Hfors Munksnäs på Rosa, 12. 7.
5633-5634 Hfors Munksnäs flygande 24. 6.
5635-5661 Jomala, Möckelö, större grund vattensamling, 4. 7.
5662-5683 Lemland, Slätskär, slaghåv på lövängar, 29. 6.
5684-5711 Mariehamn slaghåv på lövängar S om M:hamns Socis kl. 22.00-23.00 29. 6.
5712 Lemland Nötö, Idholm, på hassel 29. 6.
5713-5751 Lemland Nötö, Idholm, slaghåv på lövängar, 29. 6.
5752-5763 Jomala, Möckelö, mindre vattensaml. 4. 7.
5764-5786 Jomala, Espholm, vattensaml. med tät vegetation, 6. 7.
5787-5789 Jomala, 1,5 km. N. Mariehamn under bark av liggande askstock 27. 6.
5790-5791 Jomala, Möckelö, på vildapel, 4. 7.
5792-5806 Jomala, Möckelö, under tång på gräsbevuxen strand, 27. 6.
5807-5814 Jomala, Hammarudda, havs sandstränder, 3. 7.

[ei sivunumeroa]

1942

5815-5816 Jomala, Hammarudda, i hällkar, 3. 7.
5817-5829 Jomala, udden vid N W stranden av Möckelö fjärden, vidsträckt flack ler sandstrand, 30. 6.
5830-5873 Jomala, gräs-, Carex och Juncus bevuxen strand mellan udden vid N W stranden av Möckelö fjärden och Ramsholmen, mest under stenar, 30. 6.
5874-5895 Jomala, Espholm, grund havsvik med vegetation 2. 7.
5896-5905 Jomala, Möckelö, sandstrand, 27. 6.
5906-5912 Jomala, Hammarudda, sålln. i stora tång högar på sandstränder, 3. 7.
5913-5926 Lemland, Nötö under stenar på kulturbetonade lokaler samt i kospillning, 29. 6.
5927-5947 Lemland, Slätskär, under stenar i havsvik, 29. 6.
5948-6031 Jomala, udden vid N V stranden av Möckelö-fjärden, 30. 6.
6032-6087 Jomala, 1,5 km N Mariehamn, under bark av liggande askstock, 27. 6.
6088-6139 Jomala, udden vid N V stranden av Möckelö-fjärden, 30. 6.
6140-6161 Jomala, Espholm, vattenhåv i vattensaml. med veg. Scirpus palust. Carex och Galium palustris, 4. 7.
6162-6183 Geta, torr berghäll bevuxen med Sedum album m.m., 28. 6.

XML file: 

User login

Languages