n15-043.JPG

Page image: 
Notebook number: 
15
Notebook pages: 
ei sivunumeroa

[ei sivunumeroa]

1943.
[Numerot ovat yliviivattu vihreällä]
3221-3274 Syväri, Waasenijoki, kullerstensstränder, 12. 7. 1943
3275-3306 Syväri, Kuujärvi lerbranter vid Uslankaj:s övre lopp, 12. 6. 1943
3307-3351 Syväri, Mäkrinäjoki 2 km söder om Mäkrinänjärvi, lerbrant. 8. 6. 1943
3352-3402 Syväri, Kuujärvi 2 km S Pitkäjärvi, ängar o. lövängar på Centaurea phrygia, 14-20. 7. 1943
3403-3425 Syväri, plats som föreg., på färska tallstammar i solsken 21. 7. 1943
3426-3472 Syväri, Uslanka, Uslankajoki, vidsträckta lerstränder på fuktigare platser. Under lerskikten något grov sand, därpå åter lera 14. 6. 1943
3473-3589 Syväri, Uslanka, lerbrant vid Syväri, leran något sandblandad, ej hård, 14. 6. 1943
3590-3655 Syväri, Uslanka, Uslankaj:s mynning i Syväri, Steniga stränder (kolera i grop på torr sandmark nära Uslankaj:s mynning. 1943
3656-3704 Syväri, Kuujärvi, 2 km söder om Pitkäjärvi kl. 18-19. Flygande ovanom o. krypande på (bl.a. Acant. griseus) färska granstammar 18. 7. 1943
3705-3724 Syväri, Gumbaritza, på sandmark 2 km norr om Piltsusjokis mynning, 12. 5. 1943

[ei sivunumeroa]

1943
[Numerot ovat yliviivattu vihreällä]
3725-3776 Syväri, Uslanka, steniga stränder, vid Uslankaj:s mynning.(Bledius, Limnichus o. Byschinius på lerbrant vid Syväri 1 km norr om Uslanka.). 12. 8. 1943
3777-3798 Syväri, Uslanka, söder om Syväri. (Oxyperus i kosvamp, Gyrophaena i trädsvampar på björk övriga mest i björksvamp, Dryocaetes under granbark.) 9. 8. 1943
3799-3805 Syväri, Uslanka i mjuk kosvamp 14. 7. 1943
3806-3862 Syväri, Gumbaritza, under bräden och stockar på Ladogas strand nära Piltsusj:s mynning, 13. 5. 1943
3863-3870 Syväri, under tallbark nära Piltsusj:s mynning. Trachypachus på fuktig fin sand vid randen av vattensjuk barrskog invid Rajahovi kantin. Pter. gracilis, Elater o. Sapninors[?] under stock vid Ladogas strand nära Piltsusj:s mynning. 1943
3871-3998 Syväri, Gumbaritza, i gropar på tallbevuxen dyn vid Ladoga nära Piltsusj:s mynning, 29. 5. 1943
3999-4042 Syväri, Gumbaritza i gropar på tallbevuxen dyn vid Ladoga nära Piltsusj:s mynning, 29. 5. 1943
4043-4371 Syväri, Segensanjoki, strandbankar, bankarna av mycket ensartad typ, bestå av mycket ens-[jatkuu seuravalle sivulle...]

XML file: 

User login

Languages