n198_1-008.JPG

Notebook number: 
198_1
Notebook pages: 
506

[numerot yliviivattu lyijykynällä, kts. n198_1-003 ja n198_1-004]

[s] 506

I kålland.

5622 Harpalus pubescens Müll.

Vid karaktärshuset.

5623 Scymnus minulus Capra et Fürsch

9 juli 1942 Ur kläckningslåda med sälg fälld
1942.

5624 Aromia moschata L.

Ur kläckningslåda med asp.

5625 Necydalis major L.
5626 Acanthoderes clavipes Schrk
5627 Trypophloeus bispinulus Egg.

På aspstam i allén vid rian.

5628 Poecilonota variolosa Payk.

På liggande asp vid Turkkibacka.

5629 Xylotrechus rusticus L.

Ur kläckningslåda med aspbark från
asp fälld 1941.

5630-5633 Agrilus ater L.

På vägen till rian.

5634 Harpalus latus L.

På sälg vid Alilinna.

5635 Synchita humeralis F.

User login

Languages