n198_1-010.JPG

Notebook number: 
198_1
Notebook pages: 
508

[numerot yliviivattu lyijykynällä, kts. n198_1-003 ja n198_1-004]

[s] 508

I rotfruktslandet vid Turkkibacka.

5660 Patrobus atrorufus Ström

På Capsella bursa pastoris i handels-
trädgården.

5661 Amara similata Gyll.

Med slaghåv i allén vid rian.

5662 Dorytomus tremulae Payk.

12 juli 1942 Kläckta ur puppor från liggande asp
vid Turkkibacka.

5663-5665 Saperda perforata Pall.

Med slaghåv.

5666 Stenus clavicornis Scop.

14 juli 1942 Ur kläckningslåda med sälg fälld
1942.

5667 Aromia moschata L.

15 juli 1942 Ur kläckningslåda med sälg fälld
1942.

5668-5669 Aromia moschata L.

HELSINGFORS, BOTANISKA TRÄDGÅRDEN

16 juli 1942 På pepparrot.

5670 Ceuthorrhynchus

På Convolvulus sepium.

5671 Longitarsus

User login

Languages