n198_1-035.JPG

Notebook number: 
198_1
Notebook pages: 
533

[numerot yliviivattu lyijykynällä, kts. n198_1-003 ja n198_1-004]

[s] 533

7284 Chaetocnema
7285 Dorytomus dejeani Faust
7286-7287 Dorytomus tortrix L.
7288 Anthonomus
7289 Rhynchaenus testaceus Müll.

Sållning av halm från isflak.

7290-7291 Trogophloeus elongatulus Er.
7292-7293 Lathrobium longulum Grav.
7294 Meotica exilis Er.
7295 Atheta angustula Gyll.
7296 Tachyporus
7297 Euplectus fauveli Guill.
7298 Atomaria fuscicollis Mannh.
7299 Corticarina
7300 Sitona

HELSINGF0RS

3 april 1943 Från nyponpulver från Orion läke-
medelsfabrik.

7301-7306 Stegobium paniceum L.

HELSINGE, KÖNIGSTEDT

11 april 1943 Sållning under en gammal sälg i
Königstedts park.

7307 Ptenidium nitidum Heer
7308 Stenus boops Ljungh
7309-7316 Stenus cautus Er.
7317 Amischa analis Grav.
7318 Atheta fungi Grav.
7319 Atomaria bicolor Er.
7320 Atomaria fuscicollis Mannh.
7321 Hydrothassa

Sållning under videbuskar vid stranden
av Vanda å.

7322-7324 Bembidion lampros Hbst

User login

Languages