n198_1-042.JPG

Notebook number: 
198_1
Notebook pages: 
540

[numerot yliviivattu lyijykynällä, kts. n198_1-003 ja n198_1-004]

[s] 540

7644 Ennearthron affine Gyll.
7645-7646 Cerylon histeroides F.
7647 Rhizophagus dispar Payk.

Ur kläckningslåda med asp.

7648-7649 Necydalis major L.

21 juni 1943 Ur kläckningslåda med sälg fälld
18.6.1942.

7650 Aromia moschata L.

Med Slaghåv i parken vid ån (på dagen).

7651 Leptura sanguinolenta L.

Med slaghåv i parken vid ån mittemot
Königstedt (på kvällen).

7652 Gyrophaena
7653-7654 Brachygluta haematica Leach
7655 Malthodes minimus L.
7656 Atomaria bicolor Er.
7657 Cassida

På murken granstubbe i parken vid ån.

7658 Baptolinus affinis Payk.

På stående, delvis barklös asp i allén
vid rian.

7659 Euplectus fauveli Guill.

22 juni 1943 På stående, delvis barklös asp
i allén vid rian.

7660 Euplectus fauveli Guill.
7661 Platysoma deplanatum Gyll.

User login

Languages