n198_1-050.JPG

Notebook number: 
198_1
Notebook pages: 
548

[numerot yliviivattu lyijykynällä, kts. n198_1-003 ja n198_1-004]

[s] 548

På landsväg.

8061-8062 Agriotes obscurus L.
8063 Lampyris noctiluca L.
8064 Otiorrhynchus dubius Ström

På Fornes ungulatus Schaeff. på
liggande torr björk.

8065-8066 Bolitochara lunulata Payk.
8067 Epuraea variegata Hbst
8068 Rhizophagus

På Polyporus på 3 m hög björkstubbe.

8069 Cerylon histeroides F.
8070-8072 Bolitophagus reticulatus L.

Under barken av liggande grova tallar.

8073-8074 Philonthus expectatus Smet.
8074 Ph. beseidicus Smet. [lisätty kynällä]

På Fornes ungulatus Schaeff. på
liggande 20 cm tjock gran.

8075 Bolitochara lunulata Payk.
8076-8086 Cis jacquemarti Hell.
8087 Anaspis arctica Zett.

På liggande antagligen under föreg.
vinter kullfallen ca 15 cm tjock gran.

8088-8089 Hylurgops palliatus Gyll.
8090-8091 Trypodendron lineatum Ol.

2 juli 1943 Sållning av bark från den nedersta
delen av den 2 m höga tallstubbe,
som undersöktes 30.6.1943.

8092-8094 Phloeonomus lapponicus Zett.
8095-8101 Phloeonomus pusillus Grav.
8102-8103 Placusa tachyporoides Waltl
8104-8106 Placusa atrata Sahib.

User login

Languages