n198_1-052.JPG

Notebook number: 
198_1
Notebook pages: 
550

[numerot yliviivattu lyijykynällä, kts. n198_1-003 ja n198_1-004]

[s] 550

På liggande ca 30 cm tjock gran i
mörk granskog.

8186 Olisthaerus substriatus Gyll.
8187 Conosoma testaceum F.
8188 Ostoma ferruginea L.
8189-8190 Dendrophagus crenatus Payk.
8191 Dryocoetes chalcographus L.

Sållning vid en till hälften uttorkad
bäck i mörk granskog.

8192 Trechus rivularis Gyll.
8193-8194 Pteroloma forsströmi Gyll.
8195 Olophrum fuscum Grav.
8196 Arpedium brunnescens J. Sahlb.
8197 Lathrobium brunnipes F.
8198-8201 Atheta arctica Thoms.

På liggande ca 30 cm tjock gran.

8202-8203 Pterostichus oblongopunctatus F.
8204 Quedius
8205 Ceruchus chrysomelinus Hochenw.

3 juli 1943 På liggande av Hansenia abietina
angripen gran.

8206 Notiophilus biguttatus F.
8207-8208 Ostoma ferruginea L.

På liggande av Hylurgops glabratus
angripen ca 20 cm tjock gran.

8209 Plegaderus vulneratus Panz.
8210-8211 Crypturgus hispidulus Thoms.

På avtynande ca 5 cm tjock gran i
kärr.

8212-8218 Pityogenes chalcographus L.

User login

Languages