n198_1-054.JPG

Notebook number: 
198_1
Notebook pages: 
552

[numerot yliviivattu lyijykynällä, kts. n198_1-003 ja n198_1-004]

[s] 552

På stående grov tall.

8272 (parasitstekel)

4 juli 1943 I sandgrop vid rävlya i tallskog.

8273 Otiorrhynchus dubius Ström
8274 Strophosomus melanogrammus Forst.
8275 Pissodes
8276-8277 Hylobius pinastri Gyll.

Vattenhåvning vid stranden av Kota-
järvi.

8278-8279 Hygrotus

I sitt utgångshål i en torr klen
björk.

8280 Anobium rufipes F.

På Polyporus på klen torr björk.

8281 Bolitochara lunulata Payk.
8282 Orchesia micans Panz.

Under barken av torr ca 8 cm tjock tall.

8283-8284 Plegaderus vulneratus Panz
8285-8287 Trypodendron lineatum Ol.

På ca 45 cm tjock torr tall.

8288 Pseudocistela ceramboides L.

Djupt inne i larvgångar i ovannämnda
tall.

8289 Corticaria linearis Payk.

Puppa i murken trädsvamp på al.

8290 Bolitophagus reticulatus L.

User login

Languages