n198_1-058.JPG

Notebook number: 
198_1
Notebook pages: 
556

[numerot yliviivattu lyijykynällä, kts. n198_1-003 ja n198_1-004]

[s] 556

13 juli 1943 Ur kläckningslåda med bark från
2 m hög tallstubbe.

8363-8366 Orthotomicus longicollis Gyll.

HELSINGE, LINNA GÅRD

13 juli 1943 På landsvägen vid rian.

8367 Harpalus luteicornis Duft.

Ur kläckningslåda med sälg.

8368 Aromia moschata L.

SAARIJÄRVI, PYHÄHÄKKI

14 juli 1943 Ur kläckningslåda med bark från
2 m hög tallstubbe.

8369-8370 Orthotomicus longicollis Gyll.

15 juli 1943 Ur kläckningslåda med bark från
2 m hög tallstubbe.

8371 Blastophagus piniperda L.
8372 Trypodendron lineatum Ol.
8373 Orthotomicus longicollis Gyll.

HELSINGE, LINNA GÄRD

15 juli 1943 På trädsvamp på liggande asp vid
Turkkibacka.

8374 Hallomenus binotatus Quens.

På aspved i traktorgaraget.

8375 Zyras lugens Grav.
8376-8377 Obrium cantharinum L.
8378 Acanthoderes clavipes Schrk
8379-8385 Saperda perforata Pall.
8386-8390 Trypophloeus asperatus Gyll.

User login

Languages