n198_1-062.JPG

Notebook number: 
198_1
Notebook pages: 
560

[numerot yliviivattu lyijykynällä, kts. n198_1-003 ja n198_1-004]

[s] 560

Ur kläckningslåda med grenar från
toppen av 23 cm tjock gran.

8506 Pityophthorus micrographus L.

Ur aspved i traktorgaraget.

8507 Saperda perforata Pall.

SAARIJÄRVI, PYHÄHÄKKI

18 juli 1943 Ur kläckningslåda med bark från
2 m hög tallstubbe.

8508-8509 Blastophagus piniperda L.
8510-8511 Orthotomicus longicollis Gyll.

HELSINGE, LINNA GÄRD

19 juli 1943 I traktorgaraget.

8512 Platysoma deplanatum Gyll.
8513 Spondylis buprestoides L.

Ur kläckningslåda med grenar från
toppen av 23 cm tjock gran.

8514 Batophila rubi Payk.
8515 Pityophthorus trägårdhi Spess.

20 juli 1943 I traktorgaraget.

8516 Saperda perforata Pall.

21 juli 1943 Ur kläckningslåda med stor träd-
svamp från liggande asp vid
Turkkibacka.

8517 Diaperis boleti L.

User login

Languages