n198_1-065.JPG

Notebook number: 
198_1
Notebook pages: 
563

[numerot yliviivattu lyijykynällä, kts. n198_1-003 ja n198_1-004]

[s] 563

På skivsvamp på liggande hassel.

8558 Scaphosoma agaricinum L
8559 Atheta fungi Grav.

Med slaghåv.

8560 Rhynchaenus lonicerae Hbst

2 aug. 1943 Från liggande murken björk.

8561 Anisotoma humeralis F.
8562 Atheta linearis Grav.
8563-8564 Enicmus rugosus Hbst
8565 Corticaria lapponica Zett.
8566-8568 Aspidiphorus orbiculatus Gyll.

SAARIJÄRVI, PYHÄHÄKKI

6 aug. 1943 Kläckt ur puppa från 70 cm tjock
stående tall.

8569 Criocephalus rusticus L.

7 aug. 1943 Ur kläckningslåda med bark från
2 m hög tallstubbe.

8570-8572 Plegaderus saucius Er.
8573-8575 Plegaderus vulneratus Panz.

HELSINGE, LINNA GÅRD

8 aug. 1943 Kläckt från tunna grangrenar.

8576-8595 Pityophthorus micrographus L.
8596-8597 Pityophthorus trägårdhi Spess.

SAARIJÄRVI, PYHÄHÄKKI

5 sept. 1943 Ur kläckningslåda med granbark.

8598 Scaphosoma agaricinum L.

User login

Languages