n198_1-150.JPG

Notebook number: 
198_1
Notebook pages: 
648

[s] 648

[numerot yliviivattu sinisellä, kts. n198_1-004]

18 aug. 1946 Ur kläckningslåda med asp från parken vid ån.

2754 Quedius brevicornis Thoms.

Med slaghåv i parken vid ån kl. 20-20,10.

2755 Brachygluta haematica Leach ♀

19 aug. 1946 I älgspillning nära Kannisto-skogen på andra sidan om
landsvägen.

2756-2757 Othius myrmecophilus Kies.
2758 Atomaria. hislopi Woll.

Under barken av liggande asp i parken vid ån.

2759 pterostichus aethiops Panz.
2760 Agonum assimile Payk.
2761-2762 Agathidium bicolor J. Sahlb.
2763 Nudobius lentus Grav.
2764 Atheta fungi Grav.
2765 Euplectus
2766 Acritus minutus Hbst
2767 Triplax rufipes F.
2768 Cerylon ferrugineum Steph.

Med slaghåv i parken vid ån.

2769 Stenus impressus Germ.
2770 Gyrophaena
2771-2773 Atomaria bicolor Er.
2774 Geuthorrhynchus

Under barkbitar på stubbar i parken vid ån.

2775 Pterostichus vulgaris L.
2776 Pterostichus aethiops Panz.
2777 Agonum assimile Payk.
2778 Quedius

User login

Languages