n198_1-160.JPG

Notebook number: 
198_1
Notebook pages: 
658

[s] 658

[numerot yliviivattu sinisellä, kts. n198_1-004]

Sållning av löv och mossa under aspar i allén vid rian.

3268 Oxypoda opaca Grav.
3269 Euplectus fauveli Guill.
3270 Cryptophagus dorsalis Sahlb.
3271 Dorytomus affinis Payk.

HELSINGFORS

år 1946 Inomhus i mjöl.

3272-3279 Laemophloeus ater Ol.

HELSINGE, KIRKKA

14 febr. 1947 Inomhus.

3280-3282 Callidium violaceum L.

17 febr. 1947 Inomhus.

3283 Callidium violaceum L.

HELSINGFORS, DEGERÖ

20 april 1947 Sållning av bark från stående tallar.

3284 Phloeocharis subtilissima Mannh.
3285 Scymnus suturalis Thunb.
3286 Salpingus castaneus Panz.

User login

Languages