n198_1-166.JPG

Notebook number: 
198_1
Notebook pages: 
664

[s] 664

[numerot yliviivattu sinisellä, kts. n198_1-004]

På skivsvamp på aspstubbe.

3491 Agathidium bicolor J. Sahlb.
3492 Gyrophaena
3493 Enicmus

Med slaghåv i parken vid ån kl. 20,45-21.

3494-3495 Brachygluta haematica Leach 2♂
3496 Atomaria bicolor Er.

9 juni 1947 I grop i skogen vid rävlyan.

3497 Staphylinus
3498 Quedius mesomelinus Marsh.

På Spiraea sorbifolia i äppelträdgården.

3499 Molorchus minor L.

Med slaghåv i parken vid ån kl. 20,30-21.

3500 Atheta gregaria Er.
3501-3503 Brachygluta haematica Leach 3♂
3504 Cryptophagus abietis Payk.
3505 Lathridius pandellei Bris.
3506 Magdalis
3507 Ceuthorrhynchus

10 juni 1947 På gråal vid Alilinna ätande bladlöss.

3508 Anatis ocellata L.

Sållning av torrt gräs vid ingången till rävlyan.

3509-3512 Proteinus brachypterus F.
3513 Atheta subtilis Kr.

User login

Languages