n198_1-158.JPG

Notebook number: 
198_1
Notebook pages: 
656

[s] 656

[numerot yliviivattu sinisellä, kts. n198_1-004]

3189 Atheta oblongiuscula Sharp
3190 Melanophthalma transversalis Gyll.
3191 Chaetocnema
3192 Rhamphus pulicarius Hbst
3193 Ceuthorrhynchus

Sållning av löv och mossa under aspar strax ovanför
åbranten.

3194-3195 Quedius limbatus Heer
3196-3198 Atomaria bicolor Er.
3199 Lilioceris merdigera L.
3200 Dorytomus dejeani Faust
3201 Dorytomus affinis Payk.

Under barken av liggande asp.

3202 Pterostichus aethiops Panz.

Sållning av löv och mossa under aspar, granar och ekar i
parken vid ån.

3203 Catops nigrita Er.
3204 Agathidium bicolor J. Sahlb.
3205 Tachinus
3206 Atheta oblongiuscula Sharp
3207 Platysoma
3208 Halyzia 16-guttata L.

Sållning av murken aspbark från liggande aspar i parken vid
ån.

3209 Pterostichus aethiops Panz.
3210-3212 Agathidium bicolor J. Sahlb.
3213 Leptusa fumida Er.
3214 Atheta aequata Er.
3215 Atheta pilicornis Thoms.
3216 Enicmus hirtus Gyll.

På aspstubbe under barkbit.

3217 Pterostichus aethiops Panz.

User login

Languages