n198_1-174.JPG

Notebook number: 
198_1
Notebook pages: 
672

[s] 672

[numerot yliviivattu sinisellä, kts. n198_1-004]

24 juni 1947 Ur kläckningslåda med asp.

3812 Mycetochara axillaris Payk.
3813 Saperda perforata Pall.

Inomhus, på fönstret.

3814-3815 parasitsteklar

25 juni 1947 Ur kläckningslåda med asp.

3816-3824 Saperda perforata Pall.

Kläckta ur puppor utpetade från liggande asp.

3825-3827 Saperda perforata Pall.

26 juni 1947 Ur kläckningslåda med asp.

3828-3831 Saperda perforata Pall.

Med slaghåv i parken vid ån kl. 21.

3832-3835 Brachygluta haematica Leach 1♂ 3♀
3836 Atomaria bocolor Er.

27 juni 1947 Ur kläckningslåda med asp.

3837-3844 Saperda perforata Pall.

Inomhus, på fönstret.

3845-3846 parasitsteklar

Flygande kring vedstaplar och aspstockar nära
växthuset.

3847 Denticollis linearis L.
3848-3854 Rhizophagus parallelocollis Gyll.
3855-3856 Rhizophagus cribratus Gyll.
3857 Dorcatoma dresdensis Hbst

User login

Languages