n198_1-176.JPG

Notebook number: 
198_1
Notebook pages: 
674

[s] 674

[numerot yliviivattu sinisellä, kts. n198_1-004]

På Poiyporus sulphureus på liggande asp vid Turkkibacka.

3906 Trechoblemus micros Hbst
3907-3908 Mycetophagus quadripustulatus L.
3909 Mycetophagus piceus F.
3910 Hallomenus binotatus Quens.
3910-3912 Hallomenus axillaris Ill.

Ur kläckningslåda med asp.

3913 Saperda perforata Pall.
3914 Rhyncolus turbatus Schönh.

Ur kläckningslåda med sälg.

3915 Aromia moschata L.

Flygande vid Turkkibacka ladan.

3916-3917 Anisotoma
3918 Anisotoma orbicularis Hbst
3919 Cantharis

På vedtravar vid växthuset.

3920-3921 Tomoxis biguttata Gyll.

29 juni 1947 På aspstammar i allén vid rian.

3922-3923 Tomoxia biguttata Gyll.
3924 parasitstekel
3925-3926 parasitstekel
3927 parasitstekel

Ur kläckningslåda med sälg.

3928-3930 Aromia moschata L.

Flygande kring aspstockar och vedtravar nära växthuset
kl. 21,00-21,20.

3931 Rhizophagus cribratus Gyll.

User login

Languages