n198_1-212.JPG

Notebook number: 
198_1
Notebook pages: 
710

[s] 710

[numerot yliviivattu sinisellä, kts. n198_1-004]

5587 Atheta pygmaea (Grav.) Will.
5588 Ootypus globosus Waltl.

17 aug. 1948 Med siaghåv på Cirsium arvense på havrefält, vid
Turkkibacka ladan.

5589-5591 Apion carduorum Kirby

Med slaghåv på Cirsium arvense i äppelträdgården.

5592 Meligethes hebes Er.
5593 Epuraea abietina J. Sahlb.
5594 Apion carduorum Kirby
5595 Ceuthorrhynchus litura F.

Med slaghåv i parken vid ån kl. 20-20.05 +11°

5596-5597 Brachygluta haematica Leach 2♂
5598 Meligethes hebes Er.
5599 Chaetocnema
5600 Apion

29 aug. 1948 Ur fågelbo med mänga lager gräs taget 29.6.1948 från asp
i parken vid ån.

5601 Philonthus fuscus Grav.
5602 Gnathoncus nidorum Stockm.
5603 Carcinops 14-striata Steph.

Från bo, sannolikt av stare, taget 29.6.1948 från asp i
allén vid Turkkibacka.

5604 Gnathoncus nannetensis Mars.
5605-5621 Gnathoncus nidorum Stockm.

Inomhus.

5622 Dendrophilus punctatus Hbst

User login

Languages