n198_1-090.JPG

Notebook number: 
198_1
Notebook pages: 
588

[numerot yliviivattu lyijykynällä, kts. n198_1-003 ja n198_1-004]

[s] 588

9816 Xantholinus punctulatus Payk.
9817 Philonthus vernalsi Grav.
9818 Tachinus
9819 Amischa analis Grav.
9820 Sipalia circellaris Grav.
9821-9826 Aleochara
9827 Apion

HELSINGF0RS, TALI

8 april 1945 I av vattensorkar hopsläpat förråd
av murkna rötter.

9828 Pterostichus niger Schall.

Sållning av löv kring björk.

9829 Notiophilus biguttatus F.
9830 Stenus carbonarius Gyll.
9831 Philonthus vernalis Grav.
9832 Mycetoporus splendidus Grav.
9833 Mycetoporus altaicus Luze
9834-9835 Atheta oblongiuscula Sharp
9836 Aleochara inconspicua Aubé
9837 Aleochara silvicola Kr.
9838 Cryptophagus scanicus L.
9839 Atomaria berolinensis Kr.
9840 Atomaria berolinensis Kr.
9841 Corticaria

15 april 1945 Sållning av multnande halm på
vägen från Munksnäs till Tali.

9842 Bembidion rupestre L.
9843 Bembidion guttula F.
9844 Clambus pubescens Redtb.
9845-9847 Acrotrichis montandoni Allib.
9848 Xylodromus concinnus Marsh.
9849 Stenus juno F.
9850-9866 Astenus pulchellus Heer
9867-9870 Stilicus orbiculatus Payk.
9871-9872 Medon nigriceps Kr.

User login

Languages