n198_1-092.JPG

Notebook number: 
198_1
Notebook pages: 
590

[numerot yliviivattu lyijykynällä, kts. n198_1-003 ja n198_1-004]

[s] 590

9911 Atheta fungi Grav.
9912 Atheta subtilis Kr.
9913 Enicmus

Sållning kring av insekter angripen
asp nära stranden av Vanda å mittemot
Königstedt.

9914 Philonthus decorus Grav.
9915 Atheta oblongiuscula Sharp
9916 Bythinus macropalpus Aubé

Sållning omkring aspstubbe efter
under vintern fälld asp med kattuggle-
bo i parken vid ån mittemot Königstedt.

9917 Agathidium bicolor J. Sahlb.
9918 Acrotrichis intermedia Gillm.
9919 Philonthus decorus Grav.
9920-9921 Atheta sodalis Er.
9922 Atheta subtilis Kr.
9923 Atheta fungi Grav.
9924 Oxypoda umbrata Gyll.
9925 Oxypoda
9926 Trimium brevicorne Reich.
? 9927 Euplectus nanus Reich. =9928 [kys. merkki ja numero lisätty kynällä]

9928 Oxypoda soror Thoms.
9929-9934 Rhizophagus parallelocollis Gyll.

Sållning av kajbo och trämjöl från
avblåst aspstam i skogen bakom äppel-
trädgården.

9935 Oxypoda skalitskyi Bernh.
9936 Dendrophilus punctatus Hbst
9937-9955 Trox scaber L.

Sållning av stubbe med stora mängder
av Cossonus-delar nära båtstranden.

9956 Trogophloeus elongatulus Er.
9957 Ouedius xanthopus Er.

User login

Languages