n198_1-095.JPG

Notebook number: 
198_1
Notebook pages: 
593

[numerot yliviivattu sinisellä mustekynällä, kts. n198_1-003 ja n198_1-004]

[s] 593

HELSINGE, LINNA GÄRD

11 juni 1945 Sållning av grov aspstubbe i parken
vid ån, aspen fälld under vintern.

89-91 Baptolinus affinis Payk.
92 Atheta pilicornis Thoms.
93-118 Euplectus nanus Reich.

117 E. nanus Reich.
118 E. kirbyi revelierei RH. [117&118 lisätty kynällä]

119-120 Euplectus bescidicus Rtt.
121 Euplectus
122-124 Euplectus
125 Euconnus nanus Schaum
126 Rhizophagus cribratus Gyll.
127-128 Rhizophagus parallelocollis Gyll.
129 Cerylon histeroides F.
130-139 Cossonus parallelepipedus Hbst

Från trämjöl ur liggande asp i parken
vid ån.

140-142 Agathidium bicolor J. Sahlb.
143 Scaphosoma agaricinum L. boreale Lbl.
144 Omalium laticolle Kr.
145 Mycetoporus splendidus Grav.
146-147 Atheta sodalis Er.
148 Trimium brevicorne Reich.
149 Euplectus

På stammen av stående asp med kajbo
i parken vid ån.

150 Quedius maurus Sahlb.

Vid stranden av Vanda å nära bäck-
mynningen.

151 Agonum mülleri Hbst
152 Stenus canaliculatus Gyll.
153 Philonthus varius Gyll.

User login

Languages