n198_1-100.JPG

Notebook number: 
198_1
Notebook pages: 
598

[numerot yliviivattu sinisellä mustekynällä, kts. n198_1-003 ja n198_1-004]

[s] 598

På gångstig i äppelträdgården.

470 Staphylinus caesareus Cederhj.

På stranden av vanda å kl. 20,30.

471 Asaphidion flavipes L.
472 Bembidion rupestre L.
473 Bembidion
474 Stenus boops Ljung.
475 Chrysomela polita L.

Med slaghåv i parken vid ån mittemot
Königstedt kl. 20,15-21.

476-477 Sciodrepa watsoni Spence
478 Colon appendiculatum Sahlb.
479 Anisotoma orbicularis Hbst
480 Omalium rivulare Payk.
481 Gyrophaena
482-483 Brachygluta fossulata Reich.
484 Brachygluta haematica Leach ♂
485 Podabrus alpinus Payk.
486 Cryptophagus abietis Payk.
487 Silvanus unidentatus F. ? bidentatus ? [lisätty kynällä]
488 Notaris
489 Trogophloeus palmi V. Hansen

Ur kläckningslåda med murken al.

490-491

På löv i parken vid ån.

492
493

25 juni 1945 Ur kläckningslåda med sälg

494-496 Ischnocerus filicornis Kriechb. (Hym.)

User login

Languages