n198_1-101.JPG

Notebook number: 
198_1
Notebook pages: 
599

[numerot yliviivattu sinisellä mustekynällä, kts. n198_1-003 ja n198_1-004]

[s] 599

Ur kläckningslåda med kajbo och trä-
mjöl från avblåst aspstam i skogen
bakom äppelträdgården. Se nr 9935-9955

497-514

På grov granstubbe i Forshagen,
granen fälld föreg. sommar.

515-518 Tetropium fuscum F.
519 Trypodendron lineatum Ol.
520-521

I liggande gran i Forshagen.

522-523 Pityogenes chalcographus L.
524-527 Ips typographus L.

Inne i stubben av aspen fälld
22.6.1945.

528 Quedius mesomelinus Marsh.
529 Leptusa fumida Er.
530-540 Cossonus parallelepipedus Hbst
541 Rhyncolus turbatus Schönh.

Med slaghåv kl. 20,30-21.

542-543 Epuraea depressa Ill.
544 Lilioceris merdigera L.
545 Phyllotreta
546 Rhinoncus

26 juni 1945 Inne i stubben av aspen fälld
22.6.1945.

547 Ptiliolum stockmanni Besuchet
548 Coprophilus striatulus Latr.
549 Quedius mesomelinus Marsh.
550 Quedius laevigatus Gyll.
551 Placusa
552 Trimium brevicorne Reich.
553-561 Cossonus parallelepipedus Hbst

User login

Languages