n198_1-102.JPG

Notebook number: 
198_1
Notebook pages: 
600

[numerot yliviivattu sinisellä mustekynällä, kts. n198_1-003 ja n198_1-004]

[s] 600

Ur kläckningslåda med sälg från
föreg. år.

562 Aromia moschata L.

28 juni 1945 Ur kläckningslåda med sälg från
föreg. år.

563 Aromia moschata L.

29 juni 1945 I och på stubben av aspen fälld
22.6.1945

564 Phloeonomus planus Payk.
565-566 Quedius mesomelinus Marsh.
567 Quedius xanthopus Er.
568 Placusa
569 Conosoma
570 Epuraea terminalis Mannh.
571-573 Cossonus parallelepipedus Hbst

Kläckta ur aspen fälld 22. 6. 1945

574-575 Saperda perforata Pall.
576-579 Rhyncolus turbatus Schönh.

30 juni 1945 Kläckta ur aspen fälld 22.6.1945.

580 Mycetochara axillaris Payk.
581 Saperda perforata Pall.
582-587 Rhyncolus turbatus Schönh.

Med slaghåv vid Alilinna.

588 Cychramus 4-punctatus Hbst
589 Oedemera virescens L.
590 Gaurotes virginea L.

På väg vid rian.

591 Amara consularis Duft.

User login

Languages