n198_1-103.JPG

Notebook number: 
198_1
Notebook pages: 
601

[numerot yliviivattu sinisellä mustekynällä, kts. n198_1-003 ja n198_1-004]

[s] 601

På stående asp vid rian.

592 Elater

På aspstubbe i parken vid ån.

593 Omalium rivulare Payk.
594-595 Quedius laevigatus Gyll.

Med slaghåv i parken vid ån
kl. 20-20,30.

596 Omalium rivulare Payk.
597 Gyrophaena
598 Atheta euryptera Steph.
599 Cantharis
600-601 Brachygluta haematica 2 ♂
602 Epuraea melina Er.
603-604 Ceuthorrhynchus

1 juli 1945 Med slaghåv i parken vid ån
kl. 21-21,15.

605 Gyrophaena
606 Brachygluta fossulata Reich.
607-608 Brachygluta haematica Leach
609-610 Malthodes minimus L.

På liggande asp i parken vid ån.

611 Agonum
612 Quedius laevigatus Gyll.
613 Xylotrechus rusticus L.

Utpetad från aspen i parken vid ån,
fälld 22.6.1945

614 Saperda perforata Pall.

Ur kläckningslåda med asp fälld
22.6.1945.

615-621 Rhyncolus turbatus Schönh.

User login

Languages