n198_1-104.JPG

Notebook number: 
198_1
Notebook pages: 
602

[numerot yliviivattu sinisellä mustekynällä, kts. n198_1-003 ja n198_1-004]

[s] 602

622-626 Trypophloeus asperatus Gyll.

På stubben av aspen i parken vid ån,
fälld 22.6.1945.

627-628 Agathidium bicolor J. Sahlb.
629 Scaphosoma boreale Lbl.
630 Quedius mesomelinus Marsh.
631 Cerylon histeroides F.
632-646 Cossonus parallelepipedus Hbst

Sållning av 22.6.1945 döda kajan.

647-648 Cercyon lateralis Marsh.
649 Cercyon melanocephalus L.
650 Oeceoptoma thoracicum L.
651 Sciodrepa watsoni Spence
652 Omalium septentrionis Thoms.
653-654 Oxytelus laqueatus Marsh.
655 Philonthus chalceus Steph.
656 Atheta
657 Aleochara moerens Gyll.
658-659 Hister

2 juli 1945 På trädsvamp på granstubbe i betes-
hagen.

660-684 Mordella maculosa Naez.

Ur kläckningslåda med asp fälld
22.6.1945.

685 Mycetochara axillaris Payk.
686 Saperda perforata Pall.
687-690 Rhyncolus turbatus Schönh.

4 juli 1945 Kläckta ur utpetade puppor från
aspen fälld 22.6.1945.

691-694 Saperda perforata Pall.

User login

Languages