n198_1-109.JPG

Notebook number: 
198_1
Notebook pages: 
607

[numerot yliviivattu sinisellä mustekynällä, kts. n198-003 ja n198-004]

[s] 607

831-832 Aleochara lygaea Kr.
833 Gnathoncus nannetensis Mars.
834-835 Epuraea variegata Hbst
836-838 Diaperis boleti L.

Under barken av liggande asp.

839 Cychrus caraboides v. rostratus L.
840 Pterostichus vulgaris L.
841 Agonum assimile Payk.
842-844 Ouedius laevigatus Gyll.

Ur kläckningslåda med sälg.

845-848 Cryptorrhynchidius lapathi L.

I hjulpspår vid björkdungen.

849 Agabus bipustulatus L.

På Spiraea sorbifolia i parken vid ån.

850-859 Anthobium ophthalmicum Payk.

27 juli 1945 I liggande murken asp.

860 Stilicus orbiculatus Payk.
861 Atheta sodalis Er.

Sållning av rester av 22.6.1945 död
kajunge.

862 Catops nigrita Er.
863 Acrotrichis grandicollis Mannh.

På liggande asp i parken vid ån.

864 Philonthus chalceus Steph.
869 Quedius laevigatus Gyll.

User login

Languages