n198_1-114.JPG

Notebook number: 
198_1
Notebook pages: 
612

[numerot yliviivattu sinisellä mustekynällä, kts. n198-003 ja n198-004]

[s] 612

HELSINGE, LINNA GÅRD

9 aug. 1945 Ur kläckningslåad med sälg.

1074-1076 Cryptorrhynchidius lapathi L.

Ur kläckningslåda med asp.

1077 Rhyncolus turbatus Schönh.

SAARIJÄRVI, PYHÄHÄKKI

10 aug. 1945 Under bark av liggande granar.

1078-1080 Olisthaerus substriatus Gyll.
1081-1084 Baptolinus pilicornis Payk.
1085 Ostoma ferruginea L.
1086 Rhagium inquisitor L.
1087-1104 Hylurgops glabratus Zett.
1105 Dryocoetes autugraphus Ratzb.

Inne i det murkna trädet av en 35 cm
tjock gran.

1106 Stichoglossa prolixa Grav.

Under barken av liggande torr ca 20 cm
tjock gran.

1107 Bius thoracicus F.

På trädsvamp på gran.

1108 Enicmus hirtus Gyll.

Under svampig granbark på liggande
gran.

1109 Anisotoma
1110 Anisotoma humeralis F.
1111 Baptolinus pilicornis Payk.
1112 Leptusa

User login

Languages