n198_1-125.JPG

Notebook number: 
198_1
Notebook pages: 
623

[numerot yliviivattu sinisellä mustekynällä, kts. n198-003 ja n198-004]

[s] 623

9 juni 1946 På landsväg.

1697-1698 Bembidion quadrimaculatum L.
1699 Agonum quadripunctatum De G.
1700 Otiorrhynchus
1701 Hylobius abietis L.

På tallstockar.

1702 Agonum quadripunctatum De G.
1703-1704 Rhagoum inquisitor L.
1705-1706 Acanthocinus aedilis L.
1707 Pissodes

Flygande vid strandområdet.

1708-1709 Acanthocinus aedilis L.

På vedtrav.

1710 Rhizophagus

På ung björk.

1711 Byctiscus betulae L.

På bränd granstubbe.

1712 Corymbites

I bäck i skog.

1713 Hydroporus melanocephalus Marsh. ♂
1714 Agabus wasastjernae Sahlb.

I Camponotus-bo i aspklabb.

1715 Euplectus karsteni Reich.

Under barken av stående bränd gran.

1716-1718 Phloeonomus lapponicus Zett.
1719 Placusa

User login

Languages