n198_1-135.JPG

Notebook number: 
198_1
Notebook pages: 
633

[numerot yliviivattu sinisellä mustekynällä, kts. n198-003 ja n198-004]

[s] 633

2230 Anisotoma orbicularis Hbst
2231 Omalium rivulare Payk.
2232 Bolitochara lunulata Payk.
2233-2236 Brachygluta haematica Leach 3 ♂ 1 ♀
2237 Phosphaenus hemipterus Goeze
2238-2239 Malthodes minimus L.
2240 Epuraea florea Er.
2241 Atomaria bicolor Er.
2242 Rhynchites cupreus L.
2243 Rhynchaenus stigma Germ.

På aspstammar i allén vid rian.

2244-2246 Tomoxia biguttata Gyll.

På granstubbe i beteshagen vid ån.

2247 Lygistopterus

7 juli 1946 Med slaghåv i parken vid ån
kl. 21,15-22.

2248-2249 Brachygluta haematica Leach 2 ♂
2230 Cryptophagus setulosus Sturm
2231 Ephemerid

På Cirsium heterophyllum.

2252-2254 Epuraea florea Er.
2255 Larinus sturnus Schall.

8 juli 1946 Vid ingången till rävlyan vid
Alilinna.

2256 Catops nigrita Er.

På skivsvamp på liggande asp i parken
vid ån.

2257 Anisotoma humeralis F.
2258 Agathidium bicolor J. Sahlb.
2259-2260 Oxyporus maxillosus F.

User login

Languages