n198_1-138.JPG

Notebook number: 
198_1
Notebook pages: 
636

[numerot yliviivattu sinisellä mustekynällä, kts. n198-003 ja n198-004]

[s] 636

På aspstam i beteshagen vid ån.

2340 Poecilonota variolosa Payk.

På aspstammar i allén vid rian.

2341-2343 Poecilonota variolosa Payk.
2344-2345 Agrilus ater L.
2346 Tomoxia biguttata Gyll.

Kläckta ur puppor tagna i parken
vid ån.

2347-2349 Saperda perforata Pall.

Flygande vid rian.

2350 Strangalia quadrifasciata L.

Med slaghåv i parken vid ån
kl. 21,25-21,45.

2351 Brachygluta haematica Leach ♂
2352 Antherophagus nigricornis F.

15 juli 1946 På liggande asp i parken vid ån.

2353 Aploderus caelatus Grav.
2354 Epuraea terminalis Mannh.
2355 Glischrochilus 4-punctatus L.

Kläskta ur puppor från liggande asp
vid ån.

2356-2357 Saperda perforata Pall.

På aspstammar i allén vid rian.

2358-2361 Agrilus ater L.
2362 Acanthoderes clavipes Schrk

User login

Languages