n198_1-146.JPG

Notebook number: 
198_1
Notebook pages: 
644

[numerot yliviivattu sinisellä mustekynällä, kts. n198-003 ja n198-004]

[s] 644

2642 Meligethes aeneus F.
2643 Ceuthorrhynchus litura F.

På berget utanför fogdens trappa.

2644 Harpalus

Vid vattencistern på gården.

2645 Serica brunnea L.

Kläckta från Cirsium heterophylium.

2646-2651 diptera

27 juli 1946 På Spiraea ulmaria.

2652-2653 Leptura

Kläckta ur sälg.

2654 Cryptorrhynchidius lapathi L.

På aspstammar i allén vid rian.

2655 Poecilonota variolosa Payk.
2656 Agrilus ater L.

28 juli 1946 Med slaghåv i parken vid ån
kl. 20,30-21.

2657 Anisotoma castanea Hbst
2658 Liodes parvula Sahlb.
2659 Stenus impressus Germ.
2660 Sphindus dubius Gyll.

30 juli 1946 Med slaghåv i parken vid ån kl. 21.

2661 Brachygluta haematica Leach ♂

User login

Languages