n3-147.jpg tulkinta

Näytenumeroiden 7-10 ja 11-13 tekstirivien lopussa suluissa oleva kommentti voisi olla "(muutettu spriihin)". Näiden kahden kohdan päivämääriä on siis jälkeenpäin muutettu ja perään liitetty jokin kommentti asiasta.

Luonut:karjan

User login

Languages