n500-011.JPG

Page image: 
Institution code: 
LTKM
Notebook number: 
n500
Notebook pages: 
ei sivunumeroa

[ei sivunumeroa]

226 Larentia montanata Jno Pulp Mesaplan 19. 6. 1943
227 Acidalia ternata Schrk. Jno MS. Tall[?]dungen 29. 6. 1936 Det. Nordman
228 Jno MS. Gammelskugen 29. 6. 1936
229 Deilephila galii Jno Pulp Bl. [blommande] syren 26. 6. 1942
230 Tha[?] f[?] Jno Pulp I vår strand 3. 7. 1936 Det. Grönblom
231 Jno Pulp Kohagen 1. 7. 1936
232 Jno Pulp Kohagen 1. 7. 1936
233 Jno Pulp Mesaplan 7. 7. 1945
234 Odezia atrata L. Jno Pulp I vår trädgård 30. 6. 1936
235 Larentia caesiata Jno Pulp Lampryssjan på verandan 2. 8. 1948
236 Larentia alternata Jno Honkalahti Asgrepen vid brädgården 26. 6. 1943
237 Gnophos myrtillata Thnbg. Jno Pulp Verandan 29. 7. 1938 Det. Kontuniemi
238 Tenala Tronsböle Äng 22. 7. 1940
239 Deilinia pusaria Jno Pulp Vid fabriken 21. 6. 1943
240 Saturnia pavonia Jno Pulp Som larv i stranden hösten 1936 16. 3. 1937 ♀

[ei sivunumeroa]

241 Tenala Tronsböle Äng backe 22. 7. 1940
242 Tenala Pulp Äng 27. 7. 1940
243 Hyloicus pinastri Jno Pulp Som larv. sensommaren 1936. 30. 3. 1937
244 Charocampa elpenor Jno Pulp Som larv. sensommaren 1936 i stranden 31. 3. 1937
245 Jno Pulp I mitt rum 13. 4. 1937
246 Jno Pulp Bl. [blommande] syren 26. 6. 1942
247 Conistra Jno Pulp Lamp ryssjan på verandan 18. 4. 1948
248 M[?] Jno Lamp ryssjan på verandan 1. 5. 1948
249 M[?] Jno Lamp ryssjan på verandan 2. 5. 1948
250 Jno Vitjamäki 10. 7. 1942
251 Mamestra Jno Honkalahti Kom. läkarbostaden 17. 7. 1943
252 Larentia miata L. Jno Pulp I vår sal. 12. 5. 1937 Det. Kontuniemi
253 Jno Pulp I vår trädgård 16. 6. 1937
254 Jno Pulp Mesaplan 28. 6. 1940
255 Jno Pulp I vår trädgård 22. 6. 1937

User login

Languages