n197-008.JPG

Notebook number: 
197
Notebook pages: 
3

[s] 3

30 juni 1918 På en stubbe.

48 Thanasimus formicarius L.

På Galeopsis tetrahit speciosa.

49-50 Cassida viridis L.

1 juli 1918 Flygande.

51 Tetropium castaneum L.

På en sandplan.

52 Carabus glabratus Payk.

I mitt rum.

53 Hylobius abietis L.

På marken.

54

2 juli 1918 I en djup grop i skogen.

55 Carabus granulatus L.

3 juli 1918 På syrén.

56 Trichius fasciatus L.

På en vägg.

57

Under barken av en stubbe.

58 Tetropium castaneum L.

Kirjautuminen

Kielet